Wettelijke metrologie

De “wettelijke metrologie” is een wettelijk kader dat ervoor zorgt dat de meetwerktuigen in overeenstemming zijn met de reglementeringen opgesteld door de nationale overheden en door de Europese autoriteiten

TECHNICAL_FRANCE_TOULON_2020_REPAIR-11-1024×769

De FOD Economie zet zich in:

  • om de kwaliteit van de metingen die in het kader van handelstransacties uitgevoerd worden, te garanderen (weegschalen van de kleinhandelaars, benzinepompen, watermeters…)
  • en voor sommige activiteiten die de volksgezondheid of de op openbare veiligheid in het gedrang brengen (weegschalen in apotheek, radars of snelheidsmeters, ademtest- en analysetoestellen  …).

De metrologische controles worden op meerdere niveaus uitgevoerd.

Sommige taken van de “wettelijke metrologie” worden uitbesteed aan erkende organismen.
Trescal is één van de erkende organismen die door de FOD Economie gemachtigd is voor de ijking van niet automatische weeginstrumenten.
Onze kalibratiespecialisten doorkruisen het ganse land om “on site” niet automatische weeginstrumenten te ijken en erop toe te zien dat zij blijven beantwoorden aan de vooropgestelde reglementeringen.

Wenst u meer info of een prijsofferte?  Contacteer ons via:  sales.benelux@trescal.com